Manuel Tıp

MANUEL TIP AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuel Tıp

BLOKAJ NEDENLERİ

Blokaj çözüldükten sonra tekrar oluşumunun önlenmesi için blokajı oluşturan nedenler saptanmalıdır. Blokaj oluşumunda mekanik ve nöroreflektör faktörler önem taşır. Hatalı yüklenme: En önemli blokaj nedenidir. Kötü duruş, yanlış hareket, aşırı yüklenme tarzında zorlayıcı tutumlar özellikle omurga ve yük taşıyan eklemlerde blokajlara yol açmaktadır...

Blokaj çözüldükten sonra tekrar oluşumunun önlenmesi için blokajı oluşturan nedenler saptanmalıdır. Blokaj oluşumunda mekanik ve nöroreflektör faktörler önem taşır.

Hatalı yüklenme: En önemli blokaj nedenidir. Kötü duruş, yanlış hareket, aşırı yüklenme tarzında zorlayıcı tutumlar özellikle omurga ve yük taşıyan eklemlerde blokajlara yol açmaktadır.

Eklem travması: Yapısal bir yaralanmaya yol açmayan eklem travmaları eklem hareketlerinin belirli noktasında başlayan ve hareket kısıtlılığına yol açar.

Strüktürel eklem değişiklikleri: Prostravmatik ve enflamatuvar hastalıklarda özellikle eklemlerin istirihatte kalmaları, dejeneratif eklem hastalarında eklem yüzündeki değişiklikler eklem blokajlarına yol açarak hareket kısıtlılığını sıklıkla artırırlar. Özellikle alçı tespiti reversibl hareket kısıtlılığına yol açan önemli bir faktördür. 

Refleks yanıt: Özellikle omurga eklemlerinde proprioseptif uyarılar ve reflekslerle oluşan kas spazmı ve ardından gelişen blokajlar esas neden düzelse de ağrı ve hareket kısıtlılığının sürmesine yol açmaktadır. Klasik ağrı-spazm-ağrı zinciri manipulatif girişimlerle düzelebilmektedir.

Kartilaj yüzey değişiklikleri: Eklem kıkırdağının üstündeki membransı bir yapı oluşturan kondrositlerin oluşturduğu 1. kıkırdak tabakasının blokaj varlığında kırışabileceği, elektron mikroskopi çalışmaları ile gösterilmiş ve manipulatif girişimlerle bu kırışıklığın düzeltildiği iddia edilmiştir.
 
Manuel Tıp - Ağrı Regülasyon Derneği (MTAR) Başkanı
Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.
www.huseyinnazlikul.com