Manuel Tıp

MANUEL TIP AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuel Tıp

FONKSİYONEL ANATOMİ VE SEGMENTAL BÜTÜNLÜK

Segment içinde VSS ile birbirine bağlı olan yapılarda statik veya dinamik herhangi bir regülasyon veya fonksiyon bozukluğu ortaya çıktığı zaman, eksen organ bu duruma başka bir alandaki bozukluk ile cevap verir...

Segment içinde VSS ile birbirine bağlı olan yapılarda statik veya dinamik herhangi bir regülasyon veya fonksiyon bozukluğu ortaya çıktığı zaman, eksen organ bu duruma başka bir alandaki bozukluk ile cevap verir. Ya da kendinden kaynaklanan bir problem nedeniyle başka bir yerde bir bozukluk meydana getirebilir. Eksen organda ve SİE (sakroiliak eklem) ve pelvis bölgesinde disfonksiyon veya blokajların meydana gelmesi, bozucu alanların ortaya çıkmasına ve buna bağlı çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olabilir.

Segmentlerin Bütüncül Ağı:  Junghanns hareket sisteminin tanımında, omur segmentlerinin çok yönlü ve bütüncül ağını,  kibernetik ve regülasyon temellerine göre göstermiştir. Statik omurga tanımı kaçınılmaz olarak dinamik eksen organ ile yer değiştirir. ‘’Segmental reflektorik kompleks’’ düşünce modeli, sembolik olarak horizontal ve vertikal yönlenmiş hareket sistemi segmentleriyle birlikte tüm yapıların ve sistemin reaksiyon bağlantılarıdır.

Blokajı tedavisi özellikle tam olay yerine yani sorunun kaynağına yapılırsa başarılı olur.  Genellikle blokajlar bir triger noktaları, eklem yansımaları, VSS açısından zengin inervasyon yerleri hatta bazen de akupunktur noktalarına noktasına denk gelir  ve komşu eklemlerle sıkı bağlantı içindedir. Bu yüzden geniş kapsamlı muayene mutlaka yapılmalıdır. Bütün tekniklerde önemli olan, hastanın aynı seansta iki yönlü yani ventral ve dorsal olarak  tedavi edilmesidir.

Nefes almada sadece toraksın hareketliliği değil tüm vücut etkilenir. Bundan dolayı torakal blokajın klinik semptomları özellikle  yatarken daha çok ortaya çıkar. Yatarken artan tüm semptomlar torakal blokaj yönünden değerlendirilmelidir.

Gece yatarken şikayetlerin artışı hep aklımıza maliniteyi getirirdi. Ancak benim torakal omur blokajı ile yaptığım çalışmalar ve 10 yılın üzerinde gözlem ve deneyimlerim bunu gösteriyor. Birçok manuel tıp ve tamamlayıcı tıp kongrelerinde bu deneyim ve gözlemlerimi binlerce bilim adamıyla paylaştım pek çok platformda tartıştım. Bu konudaki çalışmalarım ve gözlemlerim yakın zamanda başta Almanya olmak üzere, Avusturya, İsviçre, Holanda, Belçika, Fransa ve Türkiye’de ses getirdi. Torakal blokajlar bu şekliyle literatüre benim gözlemim olarak yerini aldı.

Manuel Tıp - Ağrı Regülasyon Derneği (MTAR) Başkanı
Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.
www.huseyinnazlikul.com