Manuel Tıp

MANUEL TIP AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuel Tıp

MANUEL TIP AÇISINDAN SİSTEMİN DALGALANMALARI

Bütüncül bakıldığında düzenli seyreden ayarlanmış süreçler için, uyarıdan yoksun organ, kas, sinir, bağ doku ve deri ön koşuldur. Sistemdeki dalgalanmalar geriye döner ve lineer olmayan durumlar belirir...

Bütüncül bakıldığında düzenli seyreden ayarlanmış süreçler için, uyarıdan yoksun organ, kas, sinir, bağ doku ve deri ön koşuldur. Sistemdeki dalgalanmalar geriye döner ve lineer olmayan durumlar belirir. Bunlar kaotik görünen durumlardaki vücudun kendi organizasyonu için gereklidir. Başlangıç ve bitiş değerlerinin tekrarlanan tesviyelerinde ortaya çıkan en ufak fark düzende ani dramatik değişiklikler yaratır.

Organ, kas, tendon ve eklem gibi tüm yapılar vejetatif pleksuslar tarafından beslenir. Bu yapılardan gelen afferent impulslar, pleksuslar ve trunkus semptikus üzerinden omuriliğe ulaşarak, refleks yansımalara neden olur. Patolojik olaylarda, hem eksen organ üzerindeki segmentte hem de o segmente uyan cilt bölgesinde (head zon) reaksiyonlar görülür.  Yani organların segmental refleks anlamında projeksiyon alanları vardır.

Omurga kaynaklı blokajda bu açık sistem zarar görür. Bu ağ bozulduğu zaman vücut birbiriyle bağlantılı değişik birçok fonksiyonu ayarlayamaz hâle gelir, ağrı gibi semptomlar belirir ki bunlar bozucu kaynaktan çok uzakta olabilir.

Omurga blokaj ile meydana gelen omurganın veya bir eklemin somatik disfonksiyonu tüm organizmayı etkiler:

  • Etkilenen segmentteki paravertebral kaslarda hipertoni meydana gelir.
  • Segmentte sempatikotoni olur ve sinirlerin iletimi etkilenir.
  • Bu segmentle ilgili tüm reseptörlerin uyarı dalgaları düşer.

Kaynak: Nazlikul, H.: Nöralterapi Nobel Tıp Kitapevi 2010

Manuel Tıp - Ağrı Regülasyon Derneği (MTAR) Başkanı
Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.
www.huseyinnazlikul.com