Manuel Tıp

MANUEL TIP AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuel Tıp

MANUEL TIP BAKIŞIYLA BLOKAJ TANIMI

Blokajda omurga eklemleri üzerinde küçük (1-2 cm2) ağrılı basınç noktaları bulunur. Bunlar boyun ve sırt omurga bölgesinde gayet iyi hissedilirken belde ve akut kas spazmı durumlarında zor hissedilir...

Blokajda omurga eklemleri üzerinde küçük (1-2 cm2) ağrılı basınç noktaları bulunur. Bunlar boyun ve sırt omurga bölgesinde gayet iyi hissedilirken belde ve akut kas spazmı durumlarında zor hissedilir. Blokajlar şu şekilde açıklanır: Kas, kiriş ve bağlar gerilmeli ve optimal olarak döndürülmelidir. Kıkırdak, eklem ve diskler kompresyon ve dekompresyona göre uyarlanmalıdır. Hareket, bağ dokunun kanlanmasını iyileştirir ve bağ dokunun ve hücrenin sentezine katılan piezoelektrik aktiviteyi iletir.

Eklemleri sabitleyen bağlar ve kirişlerin boylamasına uzamaları, kollajen liflerin oryantasyonunu stimule etmekte önemlidir. Bu tip  omurga blokajda sekteye uğrar! Üzerinde otoregülasyon süreçleri meydana gelen morfolojik ‘’temel’’, Pischinger ve Heine’ye göre temel sistem yani çok yönlü bağlantıları olan sempatiklerdir.Minimum Fonksiyon İyileşmesi

Tedavinin başarısı olayın süresi ve bağlantılı değişikliklerle ilgilidir. Vücut dokularında değişiklik/hasar oluşturmayan fonksiyon hasarları geri döndürülebilir. Başka deyişle fonksiyonel iyileşme ve ağrı azalması her zaman beklenir.

Manuel terapi ile konulan tanı tedavide VSS etkinliği düşünülerek Nöralterapi  ile kombine edildiği zaman daha kalıcı sonuç veriyor.

Manuel terapi ile 10-15 seanslar kadar uzun süren ve her mobilizasyon için 30-60 dakika kadar zaman gerekirken ve beli bir zaman sonra şikayetlerde bir nüks etme gözlenirken, nöralterapiyle 3-4 seanstan çözmek ve seans sürelerini 10-15 dakikaya indirmek ve nüksleri engellemek mümkündür.

Manuel Tıp - Ağrı Regülasyon Derneği (MTAR) Başkanı
Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.
www.huseyinnazlikul.com