Manuel Tıp

MANUEL TIP AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuel Tıp

ORGANIN FONKSİYONEL BİRİMİ

Omurganın tüm biyomekanik özelliklerini taşıyan en küçük segmental yapıdır. İki komşu vertebra ve bunları bir araya getiren yumuşak dokulardan oluşur. Ön segmentin görevi yük taşımak ve şoku absorbe etmektir. Vertebra cisimleri, intervertebral diskler ve longitudinal ligamanlardan oluşur. Arka segment ise hareketi yönlendirir...

Omurganın tüm biyomekanik özelliklerini taşıyan en küçük segmental yapıdır. İki komşu vertebra ve bunları bir araya getiren yumuşak dokulardan oluşur. Ön segmentin görevi yük taşımak ve şoku absorbe etmektir. Vertebra cisimleri, intervertebral diskler ve longitudinal ligamanlardan oluşur. Arka segment ise hareketi yönlendirir.

Vertebral arklar, intervertebral eklemler, transvers ve spinöz çıkıntılar ve ligamanlardan oluşur. Bu durum torakal bölgede daha da belirgindir. Sempatik sinirlerin kök aldığı omurgaların T1-L2 olduğu gözlendiğinde bu daha da önemli bir durum oluyor.

Manuel terapi ve fizik tedavide fonksiyonel birim olarak adlandırılan, Nöralterapi açısından segment terimine denk gelir. Tüm yapılar eksen organ üzerinden VSS (Vejetatif Sinir Sistemi) sayesinde birbiriyle bağlantılıdır.

Kaynak: Nazlikul, H.: Nöralterapi Nobel Tıp Kitapevi 2010


Manuel Tıp - Ağrı Regülasyon Derneği (MTAR) Başkanı
Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.l
www.huseyinnazlikul.com