Manuel Tıp

MANUEL TIP AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuel Tıp

MANUEL TERAPİNİN UYGULANDIĞI RAHATSIZLIKLAR

Manipülasyon yalnızca deneyimli hekimlerce yapılmalı aksi takdirde günaşırı ya da üç günde bir tekrarlanan repetitif mobilizasyonla yetinilmelidir. (Ehliyetsizler elinde riskli olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir) Mekanik, fonksiyonel bloklar başlıca gerçek endikasyondur...

Manipülasyon yalnızca deneyimli hekimlerce yapılmalı aksi takdirde günaşırı ya da üç günde bir tekrarlanan repetitif mobilizasyonla yetinilmelidir. (Ehliyetsizler elinde riskli olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir) Mekanik, fonksiyonel bloklar başlıca gerçek endikasyondur.

  • Akut ve kronik zorlamalar (sprain veya strain). Ligaman hasarının ön planda olduğu durumlarda mobilizasyon tercih edilmelidir, manipülasyon kontrendikedir. Akut ve subakut olaylarda manipülasyonun başarı şansı daha fazladır.
  • Sakroiliak eklem disfonksiyonu
  • Faset sendromu
  • İmmobilizasyon veya kırıklarının iyileşmesinden sonra eklemlerde meydana gelen hareket kısıtlılığı, sertlik ve ağrı
  • Kronik poliartrit ya da monoartrit sonrası enflamatuvar aktivite geçtiği halde devam eden ağrı ve hareket kısıtlılığı
  • Blokaja yol açan servikal kökenli baş, omuz, dirsek ağrıları
  • Spondilojen sendromlar. Spondilojen sendrom; boyun hareketleri ile ani baş dönmesi ve bazen baş ağrısı ile giden bir tablodur. Boyun hareketleri ardından çok ani gelişen baş dönmeleri sıklıkla ve yanlış olarak vertebrobazileller yetmezlik olarak yorumlanır. Spondilojen sendromda baş dönmesinin nedeni iç kulağa bağlı değilse proprioseptif uyarılardaki ani değişikliktir. Tedavisi yanlış proprioseptif uyarılara yol açan patolojilerin düzeltilmesi yani manuel tedavidir.
  • Postüral ve mekanik streslere bağlı gelişen miyofasiyal ağrı ve disfonksiyonlar ile blokajlar.
  • Temporomandibuler eklem disfonsiyonu; özellikle non-redüktabl disk deplasmanlarında ve subluksasyonlarda kliniğimizde de sıkça kullanılmaktadır.

Bazı durumlarda manipülasyon uygulanmasının yarar ve zararlarından yayınlarda farklı görüşlerle bahsedilmektedir. Manuel tıp dergilerinde nörolojik defisitli disk hernilerinden, postpinal cerrahi olgularına, hatta radikülopatilerde manipülasyonun yararlarından bahsedilmektedir.

İntervertebral disk hernilerinde akut dönemde mobilizasyon tercih edilmelidir. Yapılan manipülasyon uygulaması göreceli kontrendikasyon olarak kabul edilir. İlerleyici nörolojik defisit saptanmayan kök irritasyonlarında uygulama yapılabileceğini savunanlar yanında özellikle servikal disk herniasyonlarında bu durum mutlak kontraendikasyon olarak sınıflanmaktadır. Nörolojik defisitli olgularda manipülasyon alışık olmayan ellerde yapılmamalıdır.

Manipülasyon sonrası kötüleşme sıklığı % 3 civarındadır. Nörolojik defisitler geçmese de ağrının çoğu kez azaldığı hatta kaybolduğu rapor edilmektedir. Fibromiyalji tanısı olan hastalarda manuel tedavinin diğer tedavi yöntemlerine eklenmesinin semptomları azalttığı gösterilmiştir.


Manuel Tıp - Ağrı Regülasyon Derneği (MTAR) Başkanı
Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.
www.huseyinnazlikul.com