Manuel Tıp

MANUEL TIP AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuel Tıp

MANUEL TIP - AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ MÜFREDATI

Manuel Tıp Semineri 1. Basamak (Temel Seminer-30 saat)

 • Klasik ve Manuel Tıp Yaklaşımı ile Anamnez
 • Manuel Tıp endikasyonlar ve kontrendikasyonlar
 • Servikal ve lomber segmental muayenesi
 • Servikal ve lomber anatomisi
 • Servikal ve lomber segmental değerlendirmesi
 • Servikal ve lomber segmental mobilizasyonu
 • Servikal ve lomber manipülasyon tedavisinin temelleri
 • Servikal ve lomber temel manipülasyon teknikleri
 • Nöromüsküler tedavi tekniklerine giriş
 • Servikal ve lomberde hedeflenen kayropraktik tedavi için temel olarak fonksiyonel segmental irritasyon noktası teşhisi tekniği

Manuel Tıp Semineri 2. Basamak (Temel Seminer -30 saat)

 • Klasik ve Manuel Tıp Yaklaşımı ile Anamnez
 • Manuel Tıp endikasyonlar ve kontrendikasyonlar
 • Torakal ve SİE segmental muayenesi
 • Torakal ve SİE anatomisi
 • Torakal ve SİE segmental değerlendirmesi
 • Torakal ve SİE segmental mobilizasyonu
 • Torakal ve SİE manipülasyon tedavisinin temelleri
 • Torakal ve SİE temel manipülasyon teknikleri
 • Nöromüsküler tedavi tekniklerine giriş
 • Torakal ve SİE’de hedeflenen kayropraktik tedavi için temel olarak fonksiyonel segmental irritasyon noktası teşhisi tekniği

Manuel Tıp Semineri 3. Basamak (Temel Seminer -30 saat)

 • Üst ekstremite eklemlerinin fonksiyonel anatomisi
 • Fonksiyonel muayenede özellikle uzuv eklemleri üzerinde eklem oynaklığı
 • Eklemlerin biyomekaniği ve fonksiyonel önemi
 • Eklem hareket bozukluklarında kas fonksiyon testleri ve myotendinotik reaksiyonların değerlendirilmesi
 • Hipomobilite bozuklukların tedavisinde üst ekstremite eklemlerinde mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri
 • Üst ekstremite eklemlerinde postizometrik gevşeme ve hedeflenmiş kas germe kullanımı
 • Üst ekstremite eklem bozukluklarının psödodiküler spinal sendromlar bağlamında teşhisi ve tedavisi
 • Manuel tıbbi özellikler altında temporomandibular eklemlerin teşhisi ve tedavisi

Manuel Tıp Semineri 4. Basamak (Temel Seminer -30 saat)

 • Alt ekstremite eklemlerinin fonksiyonel anatomisi
 • Fonksiyonel muayenede özellikle uzuv eklemleri üzerinde eklem oynaklığı
 • Eklemlerin biyomekaniği ve fonksiyonel önemi
 • Eklem hareket bozukluklarında kas fonksiyon testleri ve myotendinotik reaksiyonların değerlendirilmesi
 • Hipomobilite bozuklukların tedavisinde alt ekstremite eklemlerinde mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri
 • Alt ekstremite eklemlerinde postizometrik gevşeme ve hedeflenmiş kas germe kullanımı
 • Alt ekstremite eklem bozukluklarının psödodiküler spinal sendromlar bağlamında teşhisi ve tedavisi
 • Manuel tıbbi özellikler altında temporomandibular eklemlerin teşhisi ve tedavisi

Manuel Tıp Semineri 5. Basamak (İleri Seminer -30 saat)

 • Segmental ağrının değerlendirilmesi
 • Servikal ve lomber omurga anatomisi ve tekrarı
 • Servikal ve lomber manipülasyonlar
 • Servikal ve lomber omurga ve uzuv eklemlerinde hedeflenen tekniklerin tamamlanması
 • Manuel terapötik etkili hastalıklar için ayırıcı tanı ve tedavi planlaması
 • Terapötik bir konsepte manuel tıbbın entegrasyonu
 • Karmaşık blokaj bozukluklarının tedavisinde manuel tıp kavramı
 • Manuel tıbbın modern tıpta ve diğer uzmanlık alanlarındaki önemi
 • Manuel tıbbi yönler altında omurganın X-ışını fonksiyon teşhisi
 • Manuel tıpla ilgili adli konular
 • Dengeleyici tekniklerin kullanımı

Manuel Tıp Semineri 6. Basamak (İleri Seminer -30 saat)

 • Segmental ağrının değerlendirilmesi
 • Torakal ve SİE omurga anatomisi ve tekrarı
 • Torakal ve SİE manipülasyonlar
 • Torakal ve SİE omurga ve uzuv eklemlerinde hedeflenen tekniklerin tamamlanması
 • Manuel terapötik etkili hastalıklar için ayırıcı tanı ve tedavi planlaması
 • Terapötik bir konsepte manuel tıbbın entegrasyonu
 • Karmaşık blokaj bozukluklarının tedavisinde manuel tıp kavramı
 • Manuel tıbbın modern tıpta ve diğer uzmanlık alanlarındaki önemi
 • Manuel tıbbi yönler altında omurganın X-ışını fonksiyon teşhisi
 • Manuel tıpla ilgili adli konular
 • Dengeleyici tekniklerin kullanımı

Manuel Tıp Semineri 7. Basamak (İleri Seminer -30 saat)

 • Ekstremitelerin mobilizasyonu ve manipülasyonu, kas hareket zincirinin değerlendirilmesi ve çözümü
 • Teşhis ve tedavi tekniklerinin eklenmesi
 • Kas fonksiyonlarının muayenesi
 • Kas enerji teknikleri
 • Miyofasiyal temel teknikler ve tetik noktalar
 • Manuel tıbbi şartlar altında X-ışını teşhisi (kontrendikasyonların dışlanması ve fonksiyonel değerlendirme)

Manuel Tıp Semineri 8. Basamak (İleri Seminer -30 saat)

 • Visseral ve TME disfonksiyonları
 • Visseral mobilizasyonun temelleri
 • Çocuklarda manuel tedavinin temelleri
 • Temporomandibular eklemlerin muayene ve tedavisi
 • Lokomotor sistem içindeki ara bağlantılarda, özellikle de tekrarlayan profilaksi ve bütünsel manuel tedavi bağlamında vertebvisizyonel ara bağlantıda sendromların bağlanması

Manuel Tıp Semineri 9. Basamak (İleri Seminer -30 saat)

 • Genel tekrar
 • Omurga sisteminin genel tekrarı
 • Mobilizasyon ve manipülasyonların gözden geçirilmesi
 • Manuel tıbbın diğer regülasyonlarla sinerjisinin değerlendirilmesi
 • Ağrı fizyolojisinin değerlendirilmesi ve çözümü

Manuel Tıp Semineri 10. Basamak (İleri Seminer - 30 saat)

 • Manuel tıp endikasyonuna özel psödooradik spinal sendromların ayırıcı tanısı
 • İlgili yumuşak doku ve kas teknikleri de dahil olmak üzere spinal artikülasyon tekniklerinin mobilizasyonu
 • Manuel tıbbi özellikler altında X-ışını fonksiyon teşhisine giriş
 • Sakroiliak eklemlerin, omurga eklemlerinin ve kostotransversal eklemlerin hedefe yönelik manipülasyonu
 • Spinal tıkanıklığın tedavisi için risksiz manipülasyon endikasyonu ve tekniği
 • Manipülasyonu kolaylaştırmak için tekniklerin kullanılması, u. a. Nöromüsküler teknikler

Manuel Tıp Semineri 11. Basamak (İleri Seminer - 30 saat)

 • Ağrıya yaklaşım
 • Ağrı nörofizyolojisi ve lokomotor sistem yanıtları
 • Kronik ağrılı hastanın değerlendirilmesinde segmental sistem
 • Lokal terapötik enjeksiyonlara giriş
 • Kullanılan malzemeler
 • Lokal anesteziklerin klinik kullanımı
 • Lokal terapötik enjeksiyonlarda uygulamalar (Lokal, segmental, faset tedavileri)
 • Dirençli lokomotor sistem hastalıklarında manuel tıp uygulamalarına destek tedaviler
 • Kronik ağrı sendromunda lokal terapötik yaklaşımlar
 • 2 vaka raporu, yazılı, sözlü ve uygulamalı final sınavı

Manuel Tıp Temel Hospitasyon Semineri (20 saat)

 • Hasta anamnezi
 • Hastaya yaklaşım
 • Muayene teknikleri
 • Pratik uygulamalar
 • Manuel tıp yaklaşımının bölümlerinden bağımsız değerlendirilmesi ve çözüm odakları
 • Değerlendirme

Manuel Tıp Genişletilmiş Hospitasyon Semineri (20 saat)

 • Tedaviye direnç gösteren rahatsızlıklarda manuel tıpla gözden geçirilmesi
 • Vaka tartışmaları
 • Vakaların incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Enjeksiyon teknikleriyle manuel tıbbın kombinasyonu
 • Pratik uygulamalar
 • Değerlendirme