Manuel Tıp

MANUEL TIP AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuel Tıp

MANUEL TIBBIN TARİHÇESİ

  • Mısır  5000
  • Hindistan
  • Mezopotamya
  • Hipokrat
  • Osteopati–kırıkçılık
  • Karyoterapi  = Şiropraksi = Şiroterapi

“İnsan doğası kendini iyileştirebilecek yeteneklere sahiptir, hekimin görevi hastasına bu yeteneklerini kullanabilecek ortamı sağlamaktır”. Natura sanat, medicus curat.

Hipokrat manipülasyondan ve yararlarından bahsetmiştir. “Vertebralar çok değil yalnızca hafif bir miktar kaymaktadır, hekim ellerini ve gözünü iyi kullanırsa kaymış omurgaları yerine getirebilir. Bu eski sanat iyi uygulanırsa hastaya hiç zarar gelmez”.

Hipokrates M.Ö. 5.yy'da manuel terapiyle birçok hastalığın tedavi edilebileceğini yazmıştır.  Eski halklardan Orta Asya, Hindistan, Orta ve Doğu Avrupa'da bu tedaviyle ilgili yazılar günümüze kadar ulaşmıştır.

Amerika'da cerrah ve anatomist Andrew Still 1874'de ilk özel osteopati tıp okulunu açmış, 2 yıllık bir eğitimle osteopat yetiştirmeye başlamıştır.

Günümüzde tüm bir tıp eğitimi dışında fazladan 400 saat daha manipulasyon ve mobilizasyon eğitimi gören osteopatlar doktor osteopat titri ile mezun olmakta ve istedikleri bir tıp dalında ihtisas yapabilmektedirler.

Osteopatlar müdahalede uzun kaldıraç kollarını (baş, gövde, ekstemiteler) kullanır. Yumuşak doku teknikleri, fasilitasyon yöntemleri ve değişik mobilizasyon tekniklerini uygularlar.

1895'de bir tüccar olan Daniel Palmer kendisine yapılan bir manipülasyondan çok etkilenmiş ve şiropraksi okulunu kurmuştur.

Şiropraksi okulları 14 günlük dönemlerde bitirilen bir seminer olarak başlamış ancak günümüzde farmakoloji dışında tüm temel ve klinik dallarının okutulduğu 4 yıllık bir yüksek okul haline dönüşmüştür. Şiropraktlar müdahalede kısa kaldıraç kollarını (vertebranın transvers proçesleri gibi) özel yöntemlerle hareket ettirmeye çalışırlar. Özgün manipülasyonlar ve subluksasyon teorileri ile kısıtlı kalmışlardır.

İsviçreli dahiliye uzmanı Dr. O. Naegelli özellikle baş ağrılı ve diğer servikal kaynaklı rahatsızlıkları tedavi etmiştir.

1955 Yıllında Alman Manuel Terapi Derneği Sell ve Wolf tarafından sadece hekimlere eğitim vermek üzere kurulmuştur.

İngiltere'de Prof. Dr. Mennel özellikle tanı ile ilgili girişimleri tıp öğrencilerine tedavi girişimlerini ise fizyoterapistlere anlatma ve gösterme yolunu seçmiştir.

1970'lerde Prof. Dr. Maignie tıp eğitimine manipulasyon derslerini koymuş, ayrıca bu konuda FTR asistanlarına bir yıllık ek bir ihtisas eğitimi getirmiştir.

1972 H. Frisch Almanya da Manuel terapinin eğitim standartları olarak uzman hekimler için 260 saatlik müfredat derneklere kabul ettirmiştir. Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD. manuel tıp konusundaki eğitimini 1995 yıllında Frisch’de tamamlamıştır.

Prof. Karel Lewitt özellikle vertebra kökenli rahatsızlıklarda refleks etkileşimlerin oluşturduğu pa International Federation for Manual/Musculoskeletal Medicine (FIMM) 1958 yılında Belçika, İngiltere, Fransa, İskandinav ülkeleri, Batı Almanya’nın katılımı ile kurulmuştur.

1965 yılında Londra’da Uluslararası Manuel Tıp Federasyonu ilk kez toplanmıştır. Ülkemizde manuel terapi Sabri Narman, İsmet Çetin Yalçın tarafından kısmen uygulanmış ve eğitimi verilmiştir.

2008 yılında H. Nazlıkul öncülüğünde eş başkanlığını yaptığı Manuel Tıp Derneği kurulmuştur.

2019 yılında yine Hüseyin Nazlıkul, kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Manuel Tıp - Ağrı Regülasyon Derneğini kurmuştur (MTAR).