Manuel Tıp

MANUEL TIP AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuel Tıp

MANUEL TIBBIN TEMELLERİ

Eklemlerdeki fonksiyonel hareket kısıtlılıklarını ve reversibl özellikteki fonksiyon bozukluklarını düzeltmek amacıyla yalnızca ellerle yapılan bir mekanoterapi yöntemidir. Refleks yollarla ağrı ve hareket kısıtlılığı üzerine etkili olan soğuk, sıcak, elektroterapi gibi bir fizik tedavi yöntemidir.

Her tedaviden önce ayrıntılı ayırıcı tanı mutlaka yapılmalıdır. Bizim diyagnostik sıralamamız yani anamnez, inspeksiyon ve palpasyon burada da uygulanır.

İnspeksiyonda bölgesel nedbe veya vücuttaki anomalilerin yanında hastanın ruhi durumuna da bakılır. Eksen organ olarak omurga sistemi başta olmak üzere göğüs, kalça ve sakroiliak eklemin fonksiyonları hareket sistemi hakkında bilgi verir.

Palpasyonda yüzeysel palpasyon, Kibler cilt kaydırma testi ve derin palpasyonla üç yönlü bakılarak adaleler hakkında önemli veriler elde ederiz. Palpasyon manuel tıbbın vazgeçilmez muayene yöntemidir.

Doğru ve etkin bir manuel terapi için vegetatif sinir sisteminin eksen organ diye tanımladığımız omurga üzerindeki etkisi iyi bilinmelidir.

Ramus Dorsalis’ten ayrılan R. Lateralis otokton derin sırt kaslarını ve üzerindeki cildi, R. medialis ise bir üst ve bir alt komşu yapıları innerve eder.

Böylece intervertebral eklemin eklem kapsülündeki gerilme durumu ve medial yerleşimli M. Erector spinae kası innerve olur.

R. ventralis’ten ayrılan sempatik truncusla bağlantılı olan Rr. Communicantes damarları ve iç organları innerve eder.

Önemle bilinmesi gereken: Toraksın ‘’eklem zenginliği’’ ve ‘’sempatik sinir inervasyon zenginliği’’ özelliğiyle kolay etkilenen bir bulge olduğu başka bir deyişle bozucu alan potansiyelinin yüksek olduğudur.(Torakal Blokaj)