Manuel Tıp Ağrı Regülasyon Derneği

MANUEL TIP
AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuelterapi
​17. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu

17. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu’nun Başkanları Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ile Prof. Dr. Murat Orak, BNR Eş Başkanı  &  AATRTF Başkanı Prof. Dr. Yusuf Tamam ve Kongre Bilimsel Sekretaryası Dr. Tijen Acarkan ile birlikte 24 – 25 Eylül 2022 tarihlerinde İSTANBUL - KARTAL TİTANİC BUSINESS OTEL‘de gerçekleştirecek olduğumuz sempozyum hazırlıklarına başladık.        

Nöralterapi, modern tıp uygulamalarına bilimsel ve güvenilir bir katkı sağlamakta ve pek çok kronik hastalığın anlaşılmasında ciddi destek vermektedir. XVII. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu‘nda ‘‘ Vital Beslenme ve İmmün Sisteme Regülasyon Tıbbı Yaklaşımı“ konuları ele alınacaktır.

BNR ve BARNAT ekibi olarak, 2004 yılından itibaren her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu’nun 17.’sinin hazırlıklarını tamamlamış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.   

Bu Sempozyum’da hastalıkların gelişmesi ve ortaya çıkmasında çok önemli bir rolü olan gizli ve kronik enflamasyon ile birlikte hemen hemen bütün kronik hastalıkların patofizyolojisine eşlik eden durumları, enflamasyonun hücresel mekanizmaları, covid/post-covid süreci ve kliniğinin regülasyon tıbbı yaklaşımı ile yönetimi, vital beslenmenin enflamasyon sürecindeki rolü, enflamasyonda sempatik sinirlerin rolü, ECM ve latent asidozun yaratmış olduğu klinik sürecin kavranması, bağ dokusu başta olmak üzere temel sistemin sağlığımızdaki yeri, lenfatik sistemin şelasyon üzerine etkisi, ağız sağlığının immün sistem üzerine etkisi,  nöralterapinin yeni bilgiler doğrultusunda kavranması, etkin şelasyon, vital ve ortomoleküler gıda takviyelerinin enflamasyon ile mücadeledeki yeri, kronik hastalıkların anlaşılmasında ve tedavisindeki önemi, fitoterapinin anti-enflamatuar süreçteki yeri,  mental yüklenmelerin ve hormonal regülasyon bozukluğunun oluşturduğu kompleks süreci detaylı olarak değerlendirilecek; aynı zamanda sürecin oluşmasında vejetatif sinir sistemi ve temel sistemin önemi bilimsel çalışmalarla ortaya konulacaktır. 

Bu Sempozyum’da 6 oturum, 2 workshop ve serbest sunumların yanı sıra posterlerin yer alacağı bir program sunuyoruz.

 1. Günümüzde Nöralterapi  (Çağdaş Nöralterapi)
 2. İmmün Sistem
 3. Vital Beslenme
 4. Detoks ve Şelasyon
 5. Nöralterapi ve Diğerleri
 6. Klinisyen Bakışı ile Regülasyon

Sizlere bu patolojik durumların Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp / Regülasyon Tıbbı açısından tedavisine yönelik olarak gerek sunumlarla gerekse workshop uygulamalarıyla katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Programın içindeki tartışma ortamlarında sizlerin de katılımı ile bu hedefimize hep birlikte ulaşacak olduğumuza inanıyoruz.

Bu tür organizasyonları gerçekleştirebilmek ancak sistemli ve organize bir ekiple mümkün olur.

Bu hazırlıklar sonucu sunumları ve yapacak oldukları workshop uygulamaları ile katkı sağlayan değerli arkadaşlarımız ve eğitmenlerimiz başta olmak üzere; Uzm. Dr. Neslihan Özkan, Dr. Demet Erdoğan, Uzm. Dr. Ömer Soyak, Uzm. Dr. Mehmet Ali Elmacıoğlu, Uzm. Dr. Mustafa Karakan, Prof. Dr. Yusuf Tamam, Dr. Tijen Acarkan, Dr. Mustafa Evrensel, Dr. Yüksel Küçükçelebi, Doç. Dr. Güzin Neda Hasanoğlu Erbaşar, Prof. Dr. M. Dinçer Bilgin, Doç. Dr. F. Gülçin Ural Nazlıkul, Uzm. Dr. İlhan Demiryılmaz, Doç. Dr. Cüneyt Tamam, Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, Prof. Dr. Nezih Hekim, Prof. Dr. Murat Orak, Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ve oturum başkanlığı yapacak olan Prof. Dr. Mehmet Üstündağ ve Prof. Dr. Füsun Şahin’e tek tek teşekkür ediyoruz.     

BNR’nin 18. yılına denk gelen XVII. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumunu yapmaktan ve siz değerli nöralterapi sevdalıları başta olmak üzere ilgili olan tüm hekimlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız.

 

Saygılarımızla,

Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği Yönetim Kurulu

Sempozyum Başkanları Sempozyum Bilimsel Sekreteryası
Murat Orak & Hüseyin Nazlıkul Tijen AcarkanSempozyum Bilgi & Kayıt için iletişim;
Elvan Ataç - 0543 938 26 00
elvanatac@naturelsaglik.com.tr

Konaklama için iletişim;
Okan Sezginel - 0546 551 54 54
okansezginel@meta-turizm.com

 

 

 

 

Devamını Oku

KOKSALJİ'NİN MANUEL TERAPİ, NÖRALTERAPİ VE AKUPUNKTUR GİBİ REFLEKS TERAPİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KOKSALJİ'NİN MANUEL TERAPİ, NÖRALTERAPİ VE AKUPUNKTUR GİBİ REFLEKS TERAPİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kronik kalça ve Sakroilyak eklem rahatsızlıklarında tedavinin ne kadar zor ve zahmetli olduğu bilinmektedir. Bu yazı size zorlukların nasıl aşılacağını gösteren bir rehber olacaktır.

Özet: Bu yazının amacı, Holistik Tıp yani diğer bir adıyla Tamalayıcı Terapiler açısından bakıldığında mandibulo-kranial sendrom ve koksalji'nin kraniyokaudal blok (Spine test veya Greenman’a göre ilium anterior) mekanizmalarıyla oluştuğunun gösterilmesidir. Eğer bu muayene bulguları sonucunda kaslarda disfonksiyon ve disregülasyon gözlenmişse o alandaki trigger noktaları, Nöralterapi yaklaşımıyla segment noktaları ve bu bölgede yer alan akupunktur noktalarını uyarmak gerekir. 

Devamını Oku

MANUEL TIP AÇISINDAN TEDAVİNİN TANIMI

Eklemlerdeki fonksiyonel hareket kısıtlılıklarını ve reversibl özellikteki fonksiyon bozukluluklarını düzeltmek amacıyla yalnızca ellerle yapılan bir mekanoterapi yöntemidir.

Refleks yollarla ağrı ve hareket kısıtlılığı üzerine etkili olan soğuk, sıcak, elektroterapi gibi bir fizik tedavi yöntemidir.

Her tedaviden önce ayrıntılı ayırıcı tanı mutlaka yapılmalıdır. Modern tıbbın yanında bütüncül yaklaşıma ek olarak bizim diyagnostik sıralamamız yani anamnez, inspeksiyon ve palpasyon uygulanır.

İnspeksiyonda bölgesel nedbe veya vücuttaki anomalilerin yanında hastanın ruhi durumuna da bakılır. Eksen organ olarak omurga sistemi başta olmak üzere göğüs, kalça ve sakroiliak eklemin fonksiyonları hareket sistemi hakkında bilgi verir.

Palpasyonda  yüzeyel palpasyon, Kibler cilt kaydırma testi ve derin palpasyonla üç yönlü bakılarak adaleler hakkında önemli veriler elde ederiz. Palpasyon manuel tıbbın vazgeçilmez muayene yöntemidir.

Devamını Oku

MANUEL TERAPİNİN UYGULANDIĞI RAHATSIZLIKLAR

Manipülasyon yalnızca deneyimli hekimlerce yapılmalı aksi takdirde günaşırı ya da üç günde bir tekrarlanan repetitif mobilizasyonla yetinilmelidir. (Ehliyetsizler elinde riskli olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir) Mekanik, fonksiyonel bloklar başlıca gerçek endikasyondur.

 • Akut ve kronik zorlamalar (sprain veya strain). Ligaman hasarının ön planda olduğu durumlarda mobilizasyon tercih edilmelidir, manipülasyon kontrendikedir. Akut ve subakut olaylarda manipülasyonun başarı şansı daha fazladır.
 • Sakroiliak eklem disfonksiyonu
 • Faset sendromu
 • İmmobilizasyon veya kırıklarının iyileşmesinden sonra eklemlerde meydana gelen hareket kısıtlılığı, sertlik ve ağrı
 • Kronik poliartrit ya da monoartrit sonrası enflamatuvar aktivite geçtiği halde devam eden ağrı ve hareket kısıtlılığı
 • Blokaja yol açan servikal kökenli baş, omuz, dirsek ağrıları
 • Spondilojen sendromlar. Spondilojen sendrom; boyun hareketleri ile ani baş dönmesi ve bazen baş ağrısı ile giden bir tablodur. Boyun hareketleri ardından çok ani gelişen baş dönmeleri sıklıkla ve yanlış olarak vertebrobazileller yetmezlik olarak yorumlanır. Spondilojen sendromda baş dönmesinin nedeni iç kulağa bağlı değilse proprioseptif uyarılardaki ani değişikliktir. Tedavisi yanlış proprioseptif uyarılara yol açan patolojilerin düzeltilmesi yani manuel tedavidir.
 • Postüral ve mekanik streslere bağlı gelişen miyofasiyal ağrı ve disfonksiyonlar ile blokajlar.
 • Temporomandibuler eklem disfonsiyonu; özellikle non-redüktabl disk deplasmanlarında ve subluksasyonlarda kliniğimizde de sıkça kullanılmaktadır.

Devamını Oku