Manuel Tıp Ağrı Regülasyon Derneği

MANUEL TIP
AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuelterapi
17 – 19 Eylül 2021 / VIII. Ulusal Nöralterapi Kongresi - XVI. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

Sevgili Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin (BNR) üyeleri ve sevgili Tamamlayıcı Tıp Regülasyon Tıbbı ile ilgilenen meslektaşlarım;   

Tüm dünyada Aralık 2019’dan beri görülen korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı önlemler çerçevesinde elimizde olmayan sebeplerden dolayı geçen yıl planladığımız sempozyum ve seminerlerimizi yapamadık. Sizlerden gelen istek ve karşılıklı olarak birbirimize duyduğumuz özlem doğrultusunda bu yıl içinde tüm eğitmenler ve dernek yönetim kurulu olarak almış olduğumuz sevinçli haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz...

İki yılda bir gerçekleşen, International Federation of Medical Associations of Neural Therapy (IFMANT) ve Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) ev sahipliğinde BARNAT çatısı altında bir araya gelen nöralterapi kongrelerinin sekizincisi ‘’VIII. Ulusal Nöralterapi Kongresi’’, her yıl yaptığımız ‘’XVI. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu’’ 17 – 19 Eylül 2021 tarihleri arasında The Green Park Otel Pendik-İstanbul’da düzenlenecektir.

Nöralterapi, modern tıp uygulamalarına bilimsel ve güvenilir bir katkı sağlamakta ve pek çok kronik hastalığın tedavisinde önemli bir destek vermektedir. Bu VIII. Ulusal Nöralterapi Kongresi’nde ağırlıklı olarak "Enflamasyon Sürecinde Regülasyon Tıbbı Yaklaşımı", XVI. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu’nda "Dirençli Hastalıklarda Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Tedavileri" konuları ele alınacaktır. Siz değerli meslektaşlarımıza da bilimsel ve güncel araştırma sonuçları sunumlarla aktarılacaktır.

3 gün süreyle yaklaşık 40 sunum ve çeşitli konularda workshop çalışmalarının yer alacağı kongrenin bilimsel dili Türkçe olacaktır. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sunumlar ile beraber workshoplar yapılacaktır.

Bu kongre ve sempozyumda hastalıkların gelişmesi ve ortaya çıkmasında çok önemli bir rolü olan gizli ve kronik enflamasyon ile birlikte hemen hemen bütün kronik hastalıkların patofizyolojisine eşlik eden durumları, enflamasyonun hücresel mekanizmaları, covid/post-covid süreci ve kliniğinin regülasyon tıbbı yaklaşımı ile yönetimi, beslenmenin enflamasyon sürecindeki rolü, enflamasyonda sempatik sinirin rolü, ECM ve latent asidozun yaratmış olduğu klinik sürecin kavranması, bağ dokusu başta olmak üzere temel sistemin sağlığımızdaki yeri, nöralterapi, ozon ve akupunkturun enflamasyon ile mücadeledeki yeri, kronik dirençli hastalıklarda Bruksizm’in rolü, kronik hastalıklarda manuel terapi etkinliği,  koruyucu hekimlik ve egzersizin anti-enflamatuar üzerindeki etkisi, kas iskelet sistemi hastalıklarında regülasyon tıbbın yeri, bel şikayetlerine nöralterapi yaklaşımı, vital besinler, beslenme ve ortomoleküler gıda takviyelerinin enflamasyon ile mücadeledeki önemi,  diyabetik nöropatide patofizyoloji ve prokainin koruyucu etkisi, bağırsak hastalıklarında enflamasyonun yeri, enflamasyon ve nöralterapi multimorbidite = polimultimorbidite = çoklu hastalıklar FMS ve koronik hastalıkların anlaşılmasında ve tedavisindeki önemi, fitoterapinin anti-eflamatuar süreçteki yeri,  mental yüklenmelerin ve hormonal regülasyon bozukluğunun oluşturduğu kompleks süreci detaylı olarak değerlendirilmek ve bu sürecin oluşmasında vejetatif sinir sistemi ve temel sistemin önemi bilimsel çalışmalarla ortaya konulacaktır.  Ortaya çıkan bu patolojik durumun Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp / Regülasyon Tıbbı açısından tedavisine yönelik olarak sizlere, gerek sunumlarla gerekse workshop uygulamalarıyla katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Programın içindeki tartışma ortamlarında sizlerin de katılımı ile bu hedeflerimize hep birlikte ulaşacak olduğumuzu görüyoruz.

BNR’nin 17. yılına denk gelen VIII. Ulusal Nöralterapi Kongresi ve XVI. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumunu yapmaktan ve siz değerli nöralterapi sevdalıları başta olmak üzere hekimlerle bir arada gelmekten büyük mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği Yönetim Kurulu

Kongre Başkanı                                                                

IFMANT&BNR Başkanı              

Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL   

Kongre Eş Başkanı

Uzm. Dr. Mustafa KARAKAN              

Devamını Oku

KOKSALJİ'NİN MANUEL TERAPİ, NÖRALTERAPİ VE AKUPUNKTUR GİBİ REFLEKS TERAPİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KOKSALJİ'NİN MANUEL TERAPİ, NÖRALTERAPİ VE AKUPUNKTUR GİBİ REFLEKS TERAPİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kronik kalça ve Sakroilyak eklem rahatsızlıklarında tedavinin ne kadar zor ve zahmetli olduğu bilinmektedir. Bu yazı size zorlukların nasıl aşılacağını gösteren bir rehber olacaktır.

Özet: Bu yazının amacı, Holistik Tıp yani diğer bir adıyla Tamalayıcı Terapiler açısından bakıldığında mandibulo-kranial sendrom ve koksalji'nin kraniyokaudal blok (Spine test veya Greenman’a göre ilium anterior) mekanizmalarıyla oluştuğunun gösterilmesidir. Eğer bu muayene bulguları sonucunda kaslarda disfonksiyon ve disregülasyon gözlenmişse o alandaki trigger noktaları, Nöralterapi yaklaşımıyla segment noktaları ve bu bölgede yer alan akupunktur noktalarını uyarmak gerekir. 

Devamını Oku

MANUEL TIP AÇISINDAN TEDAVİNİN TANIMI

Eklemlerdeki fonksiyonel hareket kısıtlılıklarını ve reversibl özellikteki fonksiyon bozukluluklarını düzeltmek amacıyla yalnızca ellerle yapılan bir mekanoterapi yöntemidir.

Refleks yollarla ağrı ve hareket kısıtlılığı üzerine etkili olan soğuk, sıcak, elektroterapi gibi bir fizik tedavi yöntemidir.

Her tedaviden önce ayrıntılı ayırıcı tanı mutlaka yapılmalıdır. Modern tıbbın yanında bütüncül yaklaşıma ek olarak bizim diyagnostik sıralamamız yani anamnez, inspeksiyon ve palpasyon uygulanır.

İnspeksiyonda bölgesel nedbe veya vücuttaki anomalilerin yanında hastanın ruhi durumuna da bakılır. Eksen organ olarak omurga sistemi başta olmak üzere göğüs, kalça ve sakroiliak eklemin fonksiyonları hareket sistemi hakkında bilgi verir.

Palpasyonda  yüzeyel palpasyon, Kibler cilt kaydırma testi ve derin palpasyonla üç yönlü bakılarak adaleler hakkında önemli veriler elde ederiz. Palpasyon manuel tıbbın vazgeçilmez muayene yöntemidir.

Devamını Oku

MANUEL TERAPİNİN UYGULANDIĞI RAHATSIZLIKLAR

Manipülasyon yalnızca deneyimli hekimlerce yapılmalı aksi takdirde günaşırı ya da üç günde bir tekrarlanan repetitif mobilizasyonla yetinilmelidir. (Ehliyetsizler elinde riskli olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir) Mekanik, fonksiyonel bloklar başlıca gerçek endikasyondur.

  • Akut ve kronik zorlamalar (sprain veya strain). Ligaman hasarının ön planda olduğu durumlarda mobilizasyon tercih edilmelidir, manipülasyon kontrendikedir. Akut ve subakut olaylarda manipülasyonun başarı şansı daha fazladır.
  • Sakroiliak eklem disfonksiyonu
  • Faset sendromu
  • İmmobilizasyon veya kırıklarının iyileşmesinden sonra eklemlerde meydana gelen hareket kısıtlılığı, sertlik ve ağrı
  • Kronik poliartrit ya da monoartrit sonrası enflamatuvar aktivite geçtiği halde devam eden ağrı ve hareket kısıtlılığı
  • Blokaja yol açan servikal kökenli baş, omuz, dirsek ağrıları
  • Spondilojen sendromlar. Spondilojen sendrom; boyun hareketleri ile ani baş dönmesi ve bazen baş ağrısı ile giden bir tablodur. Boyun hareketleri ardından çok ani gelişen baş dönmeleri sıklıkla ve yanlış olarak vertebrobazileller yetmezlik olarak yorumlanır. Spondilojen sendromda baş dönmesinin nedeni iç kulağa bağlı değilse proprioseptif uyarılardaki ani değişikliktir. Tedavisi yanlış proprioseptif uyarılara yol açan patolojilerin düzeltilmesi yani manuel tedavidir.
  • Postüral ve mekanik streslere bağlı gelişen miyofasiyal ağrı ve disfonksiyonlar ile blokajlar.
  • Temporomandibuler eklem disfonsiyonu; özellikle non-redüktabl disk deplasmanlarında ve subluksasyonlarda kliniğimizde de sıkça kullanılmaktadır.

Devamını Oku