Manuel Tıp Ağrı Regülasyon Derneği

MANUEL TIP
AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuelterapi
02-03-04 Haziran 2023 / IX.ULUSLARARASI NÖRALTERAPİ KONGRESİ - XVIII. GELENEKSEL HERGET NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON TIBBI SEMPOZYUMU

 

02 - 04 Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun yüzüncü yılında, İstanbul’da gerçekleştirecek olduğumuz Uluslararası Katılımlı Nöralterapi Kongresini duyurmaktan ve siz değerli meslektaşlarımızı davet etmekten büyük onur ve memnuniyet duyuyoruz.

2006 yılından bu yana geleneksel olarak iki yılda bir düzenlediğimiz ve Covid-19 pandemisi nedeniyle bir yıl ara vermek zorunda kaldığımız Nöralterapi kongrelerinin IX.’su Uluslararası katılımlı olarak ve XVIII. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu ile birlikte 02 - 04 Haziran 2023 tarihlerinde, Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) ve IFMANT’ın işbirliğinde, Almanya IGNH ve DGfAN, İsviçre SANTH, Avusturya ÖNR, İspanya Terapia Neural, İtalya NEURALIA, Kolombiya ACOLTEN/MNT, Türkiye AATRTF, BTR, BAR, BUKK ve MTAR derneklerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşecektir.

Gerek sağlığımızın korunması gerekse hastalıkların oluşmasında VSS’nin, immün sistem ve endokrin sistemin koordineli çalışması ve enflamasyon üzerindeki rolü ve önemi, biz Nöralterapistler tarafından uzun yıllardır iyi bilinmektedir. Bu da, hastalıkların tedavisinde VSS’nin regülasyonunu hedefleyen bir bilim dalı olan Nöralterapinin başarısını açıklamak için oldukça yeterli bir veridir.   

Bu çerçevede, “NÖRALTERAPİ İLE ENFLAMASYON, İMMÜN SİSTEM, ENDOKRİN SİSTEM VE VSS REGÜLASYONU” konu başlığı ile 3 gün boyunca, bu alanın Dünya çapındaki uzmanları ve duayenleri tarafından, bilimsel veriler ve uzun yıllara dayanan tecrübeler ışığında yapılacak sunumlar ve workshoplardan oluşan Kongre ve Sempozyum programını paylaşmak istiyoruz.

Kongremizin açılışı, Lorenz FISCHER’in, otonom (vejetatif) sinir sistemi, enflamasyon, dolaşım sistemi, endokrin sistem, ruhsal ve duygusal konulara odaklanarak yapmış olduğu ağrı araştırmaları hakkındaki çalışmalarıyla başlayacaktır.

Ayrıca, kongremizin akışı içerisinde, Nöralterapötik tekniklerle ilgili canlı bir panel tartışması yapmayı planlıyoruz. "Derin ve yüzeysel enjeksiyon tekniklerinin faydaları ve dezavantajları" konulu konferansın, Nöralterapinin etkinliği ve güvenliği hakkında profesyonel bir tartışmaya yol açacağı düşüncesindeyiz.

Başta Nöralterapi olmak üzere Regülasyon Tıbbı ile ilgilenen her branştan hekimlerimizi, IX. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi Kongresi & XVIII. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Sempozyumu’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Kongre ve sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek interaktif oturumlar, güzel şehrimiz İstanbul'da yapılacak olan bu etkinliği tamamlayacaktır.

Kongreyle ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.noralterapikongresi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kongre Başkanı  Kongre Eş Başkanları
BNR ve IFMANT Başkanı
Dr. Hüseyin NAZLIKUL
BNR Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Neslihan ÖZKAN
IFMANT II. Başkanı
Dr. Petja PIEHLER

Devamını Oku

KOKSALJİ'NİN MANUEL TERAPİ, NÖRALTERAPİ VE AKUPUNKTUR GİBİ REFLEKS TERAPİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KOKSALJİ'NİN MANUEL TERAPİ, NÖRALTERAPİ VE AKUPUNKTUR GİBİ REFLEKS TERAPİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kronik kalça ve Sakroilyak eklem rahatsızlıklarında tedavinin ne kadar zor ve zahmetli olduğu bilinmektedir. Bu yazı size zorlukların nasıl aşılacağını gösteren bir rehber olacaktır.

Özet: Bu yazının amacı, Holistik Tıp yani diğer bir adıyla Tamalayıcı Terapiler açısından bakıldığında mandibulo-kranial sendrom ve koksalji'nin kraniyokaudal blok (Spine test veya Greenman’a göre ilium anterior) mekanizmalarıyla oluştuğunun gösterilmesidir. Eğer bu muayene bulguları sonucunda kaslarda disfonksiyon ve disregülasyon gözlenmişse o alandaki trigger noktaları, Nöralterapi yaklaşımıyla segment noktaları ve bu bölgede yer alan akupunktur noktalarını uyarmak gerekir. 

Devamını Oku

MANUEL TIP AÇISINDAN TEDAVİNİN TANIMI

Eklemlerdeki fonksiyonel hareket kısıtlılıklarını ve reversibl özellikteki fonksiyon bozukluluklarını düzeltmek amacıyla yalnızca ellerle yapılan bir mekanoterapi yöntemidir.

Refleks yollarla ağrı ve hareket kısıtlılığı üzerine etkili olan soğuk, sıcak, elektroterapi gibi bir fizik tedavi yöntemidir.

Her tedaviden önce ayrıntılı ayırıcı tanı mutlaka yapılmalıdır. Modern tıbbın yanında bütüncül yaklaşıma ek olarak bizim diyagnostik sıralamamız yani anamnez, inspeksiyon ve palpasyon uygulanır.

İnspeksiyonda bölgesel nedbe veya vücuttaki anomalilerin yanında hastanın ruhi durumuna da bakılır. Eksen organ olarak omurga sistemi başta olmak üzere göğüs, kalça ve sakroiliak eklemin fonksiyonları hareket sistemi hakkında bilgi verir.

Palpasyonda  yüzeyel palpasyon, Kibler cilt kaydırma testi ve derin palpasyonla üç yönlü bakılarak adaleler hakkında önemli veriler elde ederiz. Palpasyon manuel tıbbın vazgeçilmez muayene yöntemidir.

Devamını Oku

MANUEL TERAPİNİN UYGULANDIĞI RAHATSIZLIKLAR

Manipülasyon yalnızca deneyimli hekimlerce yapılmalı aksi takdirde günaşırı ya da üç günde bir tekrarlanan repetitif mobilizasyonla yetinilmelidir. (Ehliyetsizler elinde riskli olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir) Mekanik, fonksiyonel bloklar başlıca gerçek endikasyondur.

  • Akut ve kronik zorlamalar (sprain veya strain). Ligaman hasarının ön planda olduğu durumlarda mobilizasyon tercih edilmelidir, manipülasyon kontrendikedir. Akut ve subakut olaylarda manipülasyonun başarı şansı daha fazladır.
  • Sakroiliak eklem disfonksiyonu
  • Faset sendromu
  • İmmobilizasyon veya kırıklarının iyileşmesinden sonra eklemlerde meydana gelen hareket kısıtlılığı, sertlik ve ağrı
  • Kronik poliartrit ya da monoartrit sonrası enflamatuvar aktivite geçtiği halde devam eden ağrı ve hareket kısıtlılığı
  • Blokaja yol açan servikal kökenli baş, omuz, dirsek ağrıları
  • Spondilojen sendromlar. Spondilojen sendrom; boyun hareketleri ile ani baş dönmesi ve bazen baş ağrısı ile giden bir tablodur. Boyun hareketleri ardından çok ani gelişen baş dönmeleri sıklıkla ve yanlış olarak vertebrobazileller yetmezlik olarak yorumlanır. Spondilojen sendromda baş dönmesinin nedeni iç kulağa bağlı değilse proprioseptif uyarılardaki ani değişikliktir. Tedavisi yanlış proprioseptif uyarılara yol açan patolojilerin düzeltilmesi yani manuel tedavidir.
  • Postüral ve mekanik streslere bağlı gelişen miyofasiyal ağrı ve disfonksiyonlar ile blokajlar.
  • Temporomandibuler eklem disfonsiyonu; özellikle non-redüktabl disk deplasmanlarında ve subluksasyonlarda kliniğimizde de sıkça kullanılmaktadır.

Devamını Oku