Manuel Tıp

MANUEL TIP AĞRI REGÜLASYON DERNEĞİ

Manuel Tıp

MANUEL TIP AÇISINDAN TEDAVİNİN TANIMI

Eklemlerdeki fonksiyonel hareket kısıtlılıklarını ve reversibl özellikteki fonksiyon bozukluluklarını düzeltmek amacıyla yalnızca ellerle yapılan bir mekanoterapi yöntemidir...

Eklemlerdeki fonksiyonel hareket kısıtlılıklarını ve reversibl özellikteki fonksiyon bozukluluklarını düzeltmek amacıyla yalnızca ellerle yapılan bir mekanoterapi yöntemidir.

Refleks yollarla ağrı ve hareket kısıtlılığı üzerine etkili olan soğuk, sıcak, elektroterapi gibi bir fizik tedavi yöntemidir.

Her tedaviden önce ayrıntılı ayırıcı tanı mutlaka yapılmalıdır. Modern tıbbın yanında bütüncül yaklaşıma ek olarak bizim diyagnostik sıralamamız yani anamnez, inspeksiyon ve palpasyon uygulanır.

İnspeksiyonda bölgesel nedbe veya vücuttaki anomalilerin yanında hastanın ruhi durumuna da bakılır. Eksen organ olarak omurga sistemi başta olmak üzere göğüs, kalça ve sakroiliak eklemin fonksiyonları hareket sistemi hakkında bilgi verir.

Palpasyonda  yüzeyel palpasyon, Kibler cilt kaydırma testi ve derin palpasyonla üç yönlü bakılarak adaleler hakkında önemli veriler elde ederiz. Palpasyon manuel tıbbın vazgeçilmez muayene yöntemidir.

Doğru ve etkin bir manuel terapi için vegetatif sinir sistemi eksen organ diye tanımladığımız omurga üzerindeki etkisi iyi bilinmelidir.

Ramus dorsalis’ten ayrılan R. lateralis otokton derin sırt kaslarını ve üzerindeki cildi, R. medialis ise bir üst ve bir alt komşu yapıları innerve eder.

Böylece intervertebral eklemin eklem kapsülündeki gerilme durumu ve medial yerleşimli M. Erector spinae kası innerve olur.

R. ventralis’ten ayrılan sempatik truncusla bağlantılı olan Rr. communicantes  damarları ve iç organları innerve eder.

Önemle bilinmesi gereken: Toraks ‘’eklem zenginliği’’ ve ‘’sempatik sinir inervasyon zenginliği’’ özelliğiyle kolay etkilenip torakal blokaj  başka deyişle bozucu alan olur!

Manuel terapide omurganın faset ekleminin kolay etkilendiği bilinmektedir. Ayrıca Kostotransversal eklem ve Sternumla olan eklem de vardır.

Tüm bu eklemler vegetatif sinir sisteminden zengin innervasyon alır.

Kaynak: Nazlikul, H.: Nöralterapi Nobel Tıp Kitapevi 2010


Manuel Tıp - Ağrı Regülasyon Derneği (MTAR) Başkanı
Dr. Hüseyin Nazlikul, M.D., PhD.
www.huseyinnazlikul.com